Vårt forslag tar utgangspunkt i at eksisterende jernbanestasjon i Tønsberg er meget godt plassert i tyngdepunktet til bosetting og næringsaktivitet. Den er lett tilgjengelig for byens beboere og ligger i kort avstand fra viktige reisemål for utenbys reisende. Ved å snu sporene om lag 90 grader og senke dem under eksisterende nivå, vil en kunne videreutvikle stasjonen i Tønsberg i sin sentrale lokalisering, og samtidig unngå alvorlige inngrep i byen.

 
En viktig forutsetning for dette er å føre godstrafikken på en egen bane utenom de sentrale bydelene. Da vil banen for persontog kunne bygges med sterkere stigninger og krappere svinger enn det ellers er mulig. Samtidig vil banen for persontog ikke ha noen togtrafikk om nettene, noe som vil forsterke mulighetene for boligfortetting nær stasjonsområdet, med positive konsekvenser for jernbanens trafikkpotensial og samfunnsnytte. Store, nåværende sporareal vil kunne frigjøres til slike og andre formål, f.eks. næringsutvikling.
 
Vi vil gjerne presisere at vårt forslag ikke er noe fasit, men ett av flere mulige utgangspunkt for det videre arbeidet. Det kan f.eks. tenkes at kjøreretningen bør være motsatt, altså at tog fra Oslo først bør kjøre mot Kjelle og Korten, og så til stasjonen. Dette må undersøkes nærmere. Vi ser også at Bane Nor tidligere har vurdert løsninger som etter forholdsvis små endringer vil kunne bli mye mer funksjonelle. Derfor tror vi det kan være riktig å gå noen runder til før man vedtar planprogrammet. Vi har tilbudt Tønsberg kommune å gjøre det nødvendige arbeidet, og interpellasjonen som Josef Kleven i Tønsberg Venstre har varslet for kommende uke. må sees i denne sammenhengen.

Last ned kommentert planskisse her! (10,8 MB)