De fem lederne trekker fram gevinstene som høyhastighetsbaner vil kunne gi for både klima, miljø, næringsutvikling og økonomi. En vil for eksempel kunne regne med store kostnadsbesparelser når toga kjører strekninger som Oslo - Bergen og Oslo - Trondheim på 2,5 timer, altså nesten tre ganger så raskt som på eksisterende baner. Her ligger nøkkelen til togdrift med positive driftsresultat og tilsvarende muligheter for finansieringen av nye baner.

Les oppslaget i Dagsavisen her!