Det er selv­sagt fremdeles både mulig og fornuftig å planlegge og gjennomføre Oslo – Ski slik Stortinget har vedtatt.
 
Norsk Bane AS har gjort omfattende studier av Oslo – Ski som del av en helhetlig plan for en fler­bruks høyhastighetsbane. En slik bane vil også gi et bedre tilbud i InterCity-, gods- og lokal­trafikken mellom Oslo, Akershus og Østfold.
 
Les vårt notat av 20.10.2010 om Jernbaneverkets planer, Stortingets vedtak og Norsk Bane AS sine anbefalinger.