Regjeringsplattformen kan lastes ned her.  

I NTP (Nasjonal transportplan 2018 – 2029), heter det bl.a.: «alle nye jernbanestrekninger planlegges slik at de vil kunne inngå i et høyhastighetsnett…» og «For å unngå feilinvesteringer i det vi bygger må alle strekningsvise utredninger gjøres nå.»  Det ble vedtatt enstemmig av Stortinget.
 
Det var positivt at høyhastighetsbaner kom med NTP. At høyhastighetsbaner nå er kommet med også i regjeringserklæringen er enda mer positivt, og klart bindende for alle de fire partiene. At de har to år å få gjort det på før neste valg betyr også rask oppfølging.