Se mer om dette i vårt notat om saken
 
Temaene notatet tar for seg er delt inn i flg. overskrifter:
 
 
1. Fra negativ til positiv samfunnsøkonomi ved hjelp av rushtidsavgift? 65 - 90 kr dyrere tog- og bussbillett og 120 – 170 kr i bilavgift for å finansiere utbyggingen?
 
 
2. Investeringer for 40 mrd. fremdeles ikke tatt med i det samfunnsøkonomiske regnskapet.
 
3. Reelle og riktige forslag til reduksjoner i investeringene? 
 
4. Antall avganger redusert fra 4 til 2?
 
5. Forskuttere behandlingen av Hagen-utvalget?
 
6. Skal ikke de samme premisser for beregningene gjelde for lyntog og andre utredninger?
 
7. Lyntog går med driftsmessig overskudd, men hva koster driften av et rent IC-nett?