”Budsjettforslaget til regjeringen har flere positive moment, spesielt innen forskning, utdanning og verdiskapning. Derimot er ambisjonene for den største utfordringen vi står ovenfor skuffende lav. ”, sier hun. ”Venstre har en stor jobb å gjøre for å få på plass det grønne skatteskiftet som trengs for å få fart på omstillingen vi skal gjennom.”
 
Hun trakk også frem jernbanesatsning som en viktig sak for Venstre i budsjettforhandlingene
”– Venstre har større ambisjoner på jernbane enn regjeringen har lagt frem. Frp kan ikke skjule seg bak at AP aldri planla, selv om det er riktig. Vi må strekke oss for å komme mye lenger i å skape grønne transportalternativer som det er lett for folk å bruke, og vi må ikke legge visjonene om høyhastighetstog i skuffen, slik regjeringen legger opp til, sa Trine Skei Grande.
 
Hele talen kan lastes ned her:
 
Uttalelsen ”Bygg høyhastighetsbaner i Norge” fra landstyrets i Venstres 14.06.215 kan lastes ned her: http://www.venstre.no/artikkel/2015/06/14/uttalelse-bygg-hoyhastighetsbaner-i-norge/

(Bildet er hentet fra Skei Grandes facebook-side)