Hovedbudskapet i innlegget var at det både er nødvendig og mulig å utvikle bedre løsninger for Østfold- og Europabanen enn de planene som foreligger fra Bane Nors side. Reisetidene bør og vil kunne bli mye kortere, kapasiteten og attraktiviteten til godsfrakt med tog mye større, inngrepene i natur, miljø og kulturarv mye mindre og anleggskostnadene mye lavere. Det forutsetter imidlertid en langt bredere tilnærming til utfordringene enn å søke etter løsninger for en InterCity-strekning.

 
Her kan du laste ned
 
presentasjonen (16,9 MB)
 
og kilder og korte kommentarer.
 
Bildet fra salen er tatt av Thor W. Bjørlo. 
 
Sist oppdatert 06.06.19, kl. 16:30. Oppdateringen gjelder primært kommentarene til presentasjonen.