Last ned:

Notatet av 27.2.22

Folie-vedlegg til notatet av 27.2.22

Tilleggsnotatet av 29.3.22


Sjå også:

Marie Sneve Martinussen: På tide å trekke i nødbremsen i Moss

Jørg Westermann: Kven tapte rettssaka om jernbanen i Moss


Biletet viser delar av den 400 meter lange og opp mot 30 meter djupe kulverten som Bane NOR planlegg i kvikkleire i Moss. 

Illustrasjon: © Bane NOR.