Er det realistisk å kunne bygge ny høyhastighetsbane mellom Stavanger, Bergen og Oslo over Haukeli? Er det samfunnsøkonomisk forsvarlig? Hvordan påvirkes utvikling av regionen og dekkes det fremtidige reise- og transportbehov? 

Innledere: 
- Norsk Bane ved Jørg Westermann/Thor Bjørlo
- NHO Rogaland ved Svein Olav Simonsen
- Tidligere næringsforeningen, Jostein Soland
- Handelshøgskolen ved UiS, Professor Rune Dahl Fitjar

Arrangør: Stavanger Venstre/Liberal Café
 
Se også www.facebook.com/lyntogetsvenner