Omdal skriver bl.a.:

Norske samferdselsutredninger skal ikke dokumentere det mulige, deres funksjon er å slå fast at ingenting lønner seg. Dette er Jernbaneverkets spisskompetanse.

Men denne gang har de gått for langt. Deres utredning er så dårlig at det må undersøkes om den faktisk er resultat av ærlig arbeid.

Flere analyser av utredningen viser, på en måte som må skape dypt ubehag hos enhver stortingsrepresentant med respekt for fakta, hvordan Jernbaneverket har manipulert tallene for å komme fram til et mest mulig negativt svar. Oppdraget var å utrede høyhastighetslinjer som også fanget opp mellomliggende trafikk. Det har Deutsche Bahn gjort, Jernbaneverket gjorde det ikke. Stortinget ba om en utredning hvor også godstrafikken var tatt med. Det gjorde Deutsche Bahn, Jernbaneverket gjorde det ikke.

 

Last ned hele kommentaren gjennom disse linkene i Stavanger Aftenblad og Adresseavisen.
 
 
 
Illustrasjon: Faksimile av illustrasjon til kommentaren i Adresseavisen.