Med den kompetansen som nå er i flyt har vi muligheten til å virkelig satse på en langsiktige planene og få til et grønt skifte. Det er nå vi bør bygge lyntog mellom Stavanger og Oslo. Mye er riktig i budsjettforslaget, men det blir for puslete. Vi trenger mer fremtidsrettet satsing på samferdsel, ikke bare flikking på gammel vei og bane, sier Tekna-presidenten.
 
Hun viser til da Bergensbanen ble bygget (1883–1909) kostet den ett helt statsbudsjett. Da var de økonomiske tidene langt trangere enn i dag, og ett lyntog ville ha kostet langt mindre enn et statsbudsjett nå.

 


Illustrasjon: Teknapresident Lise Lyngsnes Randeberg. Foto: Tekna