Det er også utarbeidet en resultatrapport for strekningen som del av hele dette nettverket, med informasjon om bl.a. reisetider og forslag til ruteopplegg, trafikkprog­noser for gods- og persontrafikk, kalkyler av bygge- og driftskostnader, samt bedrifts- og samfunnsøkonomiske lønnsomhetsanalyser. Trasérapporten for strekningen Ringsaker kommune – Lillehammer stasjon er også nylig publisert.
 
Utredningene er utført av Deutsche Bahn International GmbH på oppdrag av Norsk Bane AS og gjort mulig takket være bidrag fra Gjøvikregionen Næringsråd, kommunene i Gjøvikregionen (Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Søndre Land og Nordre Land), partnerskapsmidler (Oppland fylkeskommune og kommunene i Gjøvik­regionen), Ringsaker kommune og bedrifter fra næringslivet i Lillehammer­regionen.
 
Deutsche Bahn har også utredet hele traséen mellom Gardermoen og grensen til Ringsaker kommune, og nordover fra Lillehammer til Trondheim, Steinkjer og Ålesund. Disse publiseres så snart finansiering foreligger, slik det allerede er gjort for traséen i Møre og Romsdal (kan lastes ned her).
 
Last ned:
 
 
 

Bildet er fra Gran stasjon. Her er en versjon med høyere oppløsning.