I tillegg til denne trasérapporten utgis en trasérapport for strekningen Oslo – Hadeland – Gjøvik – Moelv, samt en resultatrapport om høyhastighetsbanen Oslo – Hadeland – Gjøvik – Moelv som del av hele dette nettverket, med informasjon om bl.a. reisetider og forslag til ruteopplegg, trafikkprog­noser for gods- og persontrafikk, kalkyler av bygge- og driftskostnader, samt bedrifts- og samfunnsøkonomiske lønnsomhetsanalyser.
 
Utredningene er utført av Deutsche Bahn International GmbH på oppdrag av Norsk Bane AS og gjort mulig takket være bidrag fra Gjøvikregionen Næringsråd, kommunene i Gjøvikregionen (Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Søndre Land og Nordre Land), partnerskapsmidler (Oppland fylkeskommune og kommunene i Gjøvik­regionen), Ringsaker kommune og bedrifter fra næringslivet i Lillehammer­regionen.
 
Deutsche Bahn har også utredet hele traséen mellom Gardermoen og grensen til Ringsaker kommune, og nordover fra Lillehammer til Trondheim, Steinkjer og Ålesund. Disse publiseres så snart finansiering foreligger, slik det allerede er gjort for traséen i Møre og Romsdal (kan lastes ned her).
 
Last ned:
 
 
 
 
Bildet er fra Kvitsandvika i Ringsaker og viser et av de mange stedene der eksisterende spor i Mjøsas strandsone vil bli fjernet etter bygging av høyhastighetsbanen. Foto: © Norsk Bane AS.