Les innlegget i sin helhet via denne linken til Klassekampens oppslag (krever innlogging), eller kun teksten i pdf her. 

Det kan tilføyes Deutsche Bahn Internationals utredning for Norsk Bane viste at høyhastighetsbaner i flerbrukskonsept for person- og godstrafikk Oslo - Bergen, Haugesund, Stavanger og Oslo - Trondheim, Ålesund vil gi frakt- og billettinntekter som dekker drift og vedlikehold av tog og baner, samt nedbetaling av investeringene i løpet av 30 år. Liknende vil trolig gjelde også andre strekninger i Norge og mot Sverige.

Utredningen viste reisetider på 2 1/2 time mellom endestasjonene, inkludert stopp underveis. Frakttiden for godstrafikken blir 5 - 6 timer til Oslo, over natta til kontinentet. Traseene er planlagt med mange stasjoner og vil bety minst like mye for alle tettstedene underveis som for endepunktene.

For bare de to nevnte banene ble reduksjonen av klimautslipp beregnet til 1,5 mill tonn CO2 årlig. For et helt nasjonalt nett vil trolig virkningene være to til tre ganger høyere.