Dette er resultatene av arbeidet til nå: (oppdatert 09.11.2020)

Klikk her for oversiktskartet med høyere oppløsning 


Ski - Ørje

Utredningsfase 1: Konseptutvikling og trasé Ski - Ørje/Töcksfors 

Planarbeidet er fullført. Foreslått trasé vil f.eks. muliggjøre en reisetid Oslo - Askim på 20 minutt. Rapporten inneholder også en gjennomgang av mulige løsninger for strekningen Oslo - Ski, og av aktuelle korridoralternativ mellom Oslo og Karlstad. Forslag for planjustering/ombygging av Follo- og Østfoldbanen drøftes i rapporten for utredningsfase 2a.

Last ned:

Rapporten fra utredningsfase 1 (17 MB)


Utredningsfase 2

Sammendrag og grunnleggende forutsetninger (7,6 MB)

Oslo-området: Oslo-Ski og Oslo-Lillestrøm (17 MB)


Töcksfors - Grums / Säffle

Utredningsfase 2a, del 1: Trasé Ørje/Töcksfors - Grums/Säffle 

Foreslått trasé vil f.eks. muliggjøre en reisetid Oslo - Årjäng på 39 minutt (inkludert stopp på to av i alt fem foreslåtte stasjoner) og Oslo - Säffle på 61 minutt (inkludert stopp på tre av i alt syv foreslåtte stasjoner).

Last ned rapportene fra utredningsfase 2a, del 1:

Generelt om strekningen, trasé i Årjängs kommune (17,1 MB)

Trasé i Säffle kommune (nord) og Grums kommune (sør) (15,5 MB)

Trasé i Säffle kommune (sør) og Grums kommune (nord) (13,3 MB)


Lillestrøm - Kongsvinger - Magnor og Lillestrøm - Bjørkelangen - Setskog

Utredningsfase 2a, del 2: Trasé Lillestrøm - Kongsvinger - Magnor og Lillestrøm - Bjørkelangen - Setskog

Foreslått trasé vil f.eks. muliggjøre en reisetid Oslo - Kongsvinger på 38 minutt (inkludert stopp på Lillestrøm og å¨to av i alt fire foreslåtte stasjoner i Glåmdalen) og Oslo - Bjørkelangen på 20 minutt (inkludert stopp på Lillestrøm).

Last ned rapportene fra utredningsfase 2a, del 2:

Generelt om strekningen i Glåmdalen og om traséen i kommunene Skedsmo, Fet, Sørum og Nes (9,7 MB)

Om traséen i kommunene Sør-Odal, Kongsvinger og Eidskog (13,9 MB)

Hele rapporten om strekningen via Bjørkelangen (14,1 MB)


Magnor - Karlstad og Setskog - KarlstadUavklart finansiering for utredning: Trasé Magnor - Karlstad og Setskog - Karlstad

Innledende undersøkelser er gjennomført, enkelte steder også på detaljnivå (Eda kommune og Kils kommune). Også traséer på østsiden av Värmeln er vurdert, selv om de ikke vises på kartet. Reisetider Oslo - Arvika på ca. 40 - 45 minutt synes mulige.


Uavklart finansiering for utredning: Trasé gjennom Karlstad kommune

Undersøkelser er gjennomført på detaljnivå. Det foreligger et planforslag for banen for persontog, og skisser for en parallell bane for godstog utenom Karlstad sentrum. En bane i tråd med planforslaget vil muliggjøre en reisetid Oslo - Karlstad på 65 minutt via Askim, inkludert tre stasjonsopphold.


Karlstad grense til Kristinehamn - Örebro - grense til Västmanland

Utredningsfase 2b: Trasé Karlstad grense til Kristinehamn - Örebro - grense til Arboga

Foreslått trasé vil f.eks. muliggjøre en reisetid Karlstad - Örebro på 37 minutt (inkludert stopp på to av i alt fire foreslåtte stasjoner). Planforslaget inkluderer en separat bane for godstog utenom Örebro sentrum, og koblinger til eksisterende banenett. Ny bane Örebro - Arboga vil bli kortere og raskere enn eksisterende, og sikre tilstrekkelig kapasitet også Örebro - Hovsta.

Last ned rapportene fra utredningsfase 2b:

Sammendrag og grunnleggende forutsetninger (7,6 MB)

Generelt om strekningen og trasé i Kristinehamns kommune , del 1 (16,1 MB)

Trasé i Kristinehamns kommune, del 2, og i Karlskoga kommune (18,0 MB)

Trasé i Degerfors kommune og i Lekebergs kommune (19,8 MB)

Trasé i Örebro kommune, del 1 (14,2 MB)

Trasé i Örebro kommune, del 2 (17,0 MB)

Trasé i Örebro kommune, del 3 (14,4 MB)


Arboga - Västerås - Kungsör

Utredningsfase 2c: Trasé Arboga grense til Örebro - Västerås grense til Enköping og Kungsör grense til Eskilstuna

Foreslått trasé vil f.eks. muliggjøre en reisetid Örebro - Västerås på 28 minutt (inkludert stopp på en av i alt tre foreslåtte stasjoner).

Last ned rapportene fra utredningsfase 2c:

Grunnleggende om hele strekningen, og trasé i vestre og nordøstre del av Arboga kommune (12,9 MB)

Øvrige traséer i Arboga kommune og i vestre del av Kungsörs kommune (15,8 MB)

Øvrige traséer i Kungsörs kommune og i søndre del av Köpings kommune (12,0 MB)

Traséen i nordøstre del av Köpings kommune, i Hallstahammars kommune og vestre del av Västerås kommune (14,0 MB)

Øvrige traséer i Västerås kommune (9,1 MB)


Enköping - Stockholm / Arlanda

Uavklart finansiering for utredning: Trasé Enköping - Stockholm / Arlanda

Undersøkelser er gjennomført på detaljnivå. Det foreligger et planforslag for strekningen til Stockholm og skisser for avgreiningen til Arlanda. En bane i tråd med planforslaget vil muliggjøre en reisetid Västerås - Stockholn C på 28 minutt nonstopp, og om lag 4 minutt mer for hvert stasjonsopphold.


Enköping - Uppsala og Västerås - Eskilstuna

Uavklart finansiering for utredning: Trasé Enköping - Uppsala og Västerås - Eskilstuna

Innledende undersøkelser er gjennomført, enkelte steder også på detaljnivå (nær Enköping, i Västerås kommune og Eskilstuna kommune). Reisetider Västerås - Uppsala på ca. 25 minutt og Västerås - Eskilstuna på ca. 15 minutt synes mulige.


Kungsør - Eskilstuna - Stockholm C

Uavklart finansiering for utredning: Trasé Kungsör - Eskilstuna - Stockholm C

Innledende undersøkelser er gjennomført, i Eskistuna kommune også på detaljnivå. En reisetid Eskilstuna - Stockholm på 40 - 45 minutt synes mulig.


Informasjonen vil bli oppdatert i takt med nye resultater.