Lyntogfora påpeker også at til at når det i høringsutkastet foreslås en utsettelse av deler av InterCity-strekningene, er det svært viktig å nytte tiden effektivt til å innpasse InterCity-planene i de strekningsvise utredningene av høyhastighetsbaner som Stortinget har bedt om.

 
Høringsuttalelsene kan lastes ned her:
Høringsuttalelse fra Lyntogforum Møre og Romsdal
Høringsuttalelse Lyntogforum Vestlandsbanen over Haukeli
 
Jernbanedirektoratets forslag til handlingsprogram kan lastes ned her.