Lyntogforum har gitt høyhastighetsbanen mellom Oslo, Bergen, Haugesund og Stavanger navnet Vestlandsbanen over Haukeli. Banen er tilrettelagt i et flerbrukskonsept for person- og godstrafikk, langdistanse og regionaltrafikk, jfr. planene til Norsk Bane, i et Y-formet nettverk mellom Oslo – Bergen, Oslo – Haugesund/Stavanger og Bergen – Haugesund – Stavanger. Sistnevnte også som InterCity-strekning på Vestlandet.
 
Tre baner i ett, og stor konkurransedyktighet i forhold til både fly-, bil- og godstrafikk gir banen både et sterkt markedsgrunnlag og mange avganger. At togene kan fakte passasjerene på en tredjedel av tiden dagens tog bruker, er ikke bare en fordel for passasjerene, men gir samtidig en enorm produktivitetsgevinst for driften av toget. Til sammen er dette med på å gi svært gode drifts- og samfunnsøkonomiske resultat.
 
Deutsche Bahn Internasjonals utredning for Norsk Bane viste både en positiv samfunnsøkonomisk gevinst på +0,77 for Vestlandsbanen, og at frakt- og billettinntekter vil dekke utgiftene til drift og vedlikehold av tog og bane, samt nedbetaling av investeringene i løpet av 30 år. Klimagevinsten av den elektrifiseringen av fly-, gods- og biltrafikk som Vestlandsbanen vil innebære, utgjør 752.000 tonn CO2 per år og antall drepte og hardt skadde i trafikken reduseres med 61 per år.
 
”I et nærings- og samfunnsperspektiv, er Vestlandsbanen viktig uansett”, sier John Opdal, leder av Hordalandsavdelingen og ordfører i Odda. ”Muligheten til brukerfinansiering av banen burde i tillegg kunne framskynde byggingen, på samme måte som for brukerfinansiering av veier.”
 
Stasjonene på Vestlandsbanen i Hordaland, Rogaland og Telemark er Bergen, Arna, Jondal/Kvam, Odda, Røldal, Stavanger, Kårstø, Haugesund, Aksdal, Sauda, Haukeli, Brunkeberg, Bø, Notodden. I tillegg har Norsk Bane, etter støtte fra Telemark fylkeskommune, nylig utredet forgreiningen mellom Vestlandsbanen ved Bø/Notodden og Grenland
(www.norskbane.no/Telemarkslinken) med forbindelse til Vestfoldbanen og ny Sørlandsbane langs kysten, med stasjonene Nordagutu, Skien, Porsgrunn, Stathelle, Kragerø, Risør (og videre mot Kristiansand).
 
Eksempler på reisetider er Oslo – Bergen og Oslo Stavanger 2:25 timer, Oslo – Haugesund 2:05 timer, Bergen – Stavanger 1:35 timer, Haugesund – Stavanger 27 min, Odda – Bergen 36 min, Sauda – Haugesund 26 min, Skien – Oslo 58 min, Bø – Oslo 53 min og Skien – Notodden 16 min. Last gjerne ned en plansje med oversikt over stasjoner og reisetider. Frakttidene med gods er ca. 5 timer Vestlandet – Oslo, over natten til kontinentet.
 
I Europa og verden over satses det på lyntog, for å minske avstandsulemper, styrke konkurransekraften og redusere klimautslipp. I vårt naboland, Sverige, er det nå også bred politisk enighet om bygging av lyntog. Forholdene ligger på mange måter enda bedre til rette i Norge. Vi flyr innenriks desidert mest i Europa, i gjennomsnitt 10 ganger mer en den jevne europeer, og 4 ganger mer enn svenskene. Det går 76 – 80 fly daglig i hver retning mellom Vestlandet (Bergen, Haugesund, Stavanger) og Østlandet (Gardermoen, Torp). Vi kjører også mest bil per innbygger i Europa, og næringslivet har et skrikende behov for bedre godstransport.
 
”Tiden er inne for lyntog i Norge. Høyhastighetsbaner i flerbrukskonsept inkluderer regionaltrafikk og langdistansetrafikk, større og mindre steder, person- og godstrafikk og vil styrke nærings- og samfunnsutviklingen i hele landet, på en moderne, bærekraftig og fremtidsrettet måte. Lyntog er smart samferdsel ” sier Olav Kasland, ordfører i Bø og medlem av arbeidsutvalget i Lyntogforum Telemark. ”Vestlandsbanen har ferdig planlagte traséer, meget detaljert utarbeidet, og som slik kan realiseres innen kort tid etter et vedtak. Bli gjerne med oss i Lyntogforum Vestlandsbanen over Haukeli i arbeidet for det!”
 
 
Arbeidet for Vestlandsbanen over Haukeli støttes av:
 
Kommuner: Haugesund, Bokn, Tysvær, Vindafjord, Sauda, Suldal, Odda, Etne, Ullensvang, Jondal, Kvam, Samnanger, Notodden, Bø, Nome, Sauherad, Kviteseid, Tokke, Vinje, Tinn, Bykle.
 
Bedrifter/organisasjoner: Haugesundsregionens næringsforening, H.J. Kyvik AS, DNB Nor Haugesund, Deltapump AS, iDrift AS, Velde Supply AS, Larsen Sko AS, Haugesund Sparebank, Revmalegen, Møllerodden AS, Kyvik & Co AS, Ravi AS, Bo Andrèn Norge AS, Nito Investeringer AS, Danske Bank Haugesund, Ryfylke IKS, Gassco AS, INOSA AS, Byggmester Ivar Johannes Handeland, Sauda Vekst as, Brødrene Selvik AS, Eramet Norway Sauda, Næringsforeningen i Stavangerregionen, BG Suldal AS, Suldal Billag AS, KV-bygg Suldal, Suldal Nærinsgforening, Ryfylke Fjordhotel, Suldal Elverk, Suldal Hyttebygg AS, DP Filterteknikk AS, Meny Aksdal, Tysvær Næringsforum, Hatteland Group AS, Midt-Telemark Næringsutvikling (MTNU), Bø hotell, Bø Installasjon AS, Bø kommunale eigedomsselskap AS, Sparebanken DIN, Sentrumsringen i Bø, Vest-Telemark Næringsutvikling, Vest-Telemarkrådet, Notodden Utvikling AS (NUAS), Notodden Energi AS, Vest-Telemark Kraftlag, Næringslaga i Vinje, Qmatec Drilling, Hans Kristian Lehmann rådgiving, Byggmester Magnar Tveit, SMB-Hardanger, Odda Plast AS, Lindum AS avd. Odda, Odda Mekaniske Verksted AS, Oddaprodukt AS, Lysimport AS
 
For kommunevis oversikt, se:  www.norskbane.no/VestlandsbanenDeltakere
For privatpersoner er det også mulig å støtte arbeidet for høyhastighetsbaner i flerbrukskonsept gjennom deltakelse i Lyntogets Venner, se www.norskbane.no/LyntogetsVenner eller https://www.facebook.com/lyntogetsvenner