VG skriver at for fem år siden var de norske flyrutene Gardermoen-Værnes, Gardermoen-Flesland og Gardermoen-Sola henholdsvis de 8., 14. og 21. mest trafikkerte flyrutene i Europa. Men flyrutene i Norge fortsetter å rykke oppover og nå ligger de altså på hhv 4., 7. og 11. plass. 

Artikkelen i VG kan lastes ned her: http://www.vg.no/nyheter/innenriks/luftfart/norske-innenriks-ruter-paa-europa-toppen-i-flytrafikk/a/23579874/
 
Å hevde at det ikke finnes marked for lyntog i Norge er etter vår mening rett og slett å benekte virkeligheten, eller å være lite orientert. Og fortsetter denne fornektelsespolitikken, vil Norge om noen tiår stå igjen som et annerledesland vi kan ha liten grunn til å være stolt av: Det landet som ikke i tide innså nødvendigheten av å legge om til et mer effektivt og klimavennlig transportsystem i form av moderne høyhastighetsbaner. Og disse banene kan dessuten brukes til effektiv og klimavennlig godstransport. 
 
 
Illustrasjon: Utsnitt fra oppslag i VG