Han skriver videre bl.a.:

 
Blir Haukelibanen en realitet, kan en reise fra Odda til Bergen på 30–40 minutter, fortsetter han. Det er like lang tid som mange i Bergens ytre bydeler må beregne til jobb i sentrum. Med Haukelibanen vil man derfor åpne opp mulighetene for at folk kan bo i distriktene og jobbe i Bergen sentrum, eller motsatt.
 
Haukelibanen er foreslått med dobbeltspor hele veien, samt fire spor på alle stasjoner, hvor raskere persontog kan passere godstogene. Dette gir en unik mulighet til å få gods på bane istedenfor på vei, med langt raskere frakttid enn dagens bane- eller veiløsning.
 
Nå må ideene og forslagene frem i lyset, slik at man kan ta tak i dem. Dagens jernbane er gammel og har et etterslep på mange milliarder kroner. Å ruste den opp til å bli en semi-høyhastighetsbane er ikke det vi trenger i fremtiden.
Klarer vi derimot å få på plass en fullverdig høyhastighetsbane med plass til mange passasjerer og gods som kan fraktes fortere, da har vi virkelig en jernbane for fremtiden.
 
Hele innlegget kan lastes ned her