Bli med i LYNTOGETS VENNER! Støtt arbeidet vårt for lyntog!

Norsk Bane AS har lenge vært sentral i debatt, tenkning og planlegging av høyhastighetsbaner i Norge. Bl.a. engasjerte vi internasjonalt anerkjente Deutsche Bahn International for en omfattende utredning med detaljerte planforslag. De kom til svært positive konklusjoner og anbefalte umiddelbar oppfølging for snarlig bygging av høyhastighetsbaner i et flerbrukskonsept for langdistanse-, regional-/InterCity- og godstrafikk.
 
Betydningen høyhastighetsbaner i et flerbrukskonsept vil ha for samfunns- og næringsutviklingen i Norge, for miljø, klima og trafikksikkerhet, og for reduksjonen av avstandsulempene, kan neppe overdrives. Et slikt lyntognett er ikke bare samferdselsbygging, men samfunnsbygging.

FjesbokLogo.gif

Følg oss også gjerne på facebook!

Hvordan kan du bidra?

​Gjennom LYNTOGETS VENNER vil du bidra til en bred mobilisering for høyhastighetsbaner i et flerbrukskonsept. Bruk kontonummer 2711.13.65933 og merk innbetalinga di med din epost-adresse og ditt navn. Du kan også bruke Vipps, nr 141172. Kontingenten er kr 100 for ungdom/studenter, kr 200 for voksne og kr 1000 for bedrifter og organisasjoner. Det er også mulig for privatpersoner, organisasjoner og bedrifter å støtte arbeidet med en gave

Lyntog i flerbrukskonsept er også god økonomi. Jfr vår utredning med Deutsche Bahn vil. høy konkurransekraft i flere markeder (langdistanse-, regional-/IC- og godstrafikk) og høy produktivitet (ned mot 1/3 av reisetiden til dagens tog) gi overskudd som kan dekke drift, vedlikehold og fornying av tog og bane, samt betale ned investeringene gjennom billett- og fraktinntekter i løpet av 30 år. Lyntog er smart samferdsel.

Det er likevel krefter som prøver å sette krokfot for lyntog i Norge, og som slik vil frata norsk nærings- og samfunnsliv den muligheten et nasjonalt lyntognett i flerbrukskonsept vil gi.

Det er derfor svært viktig med aktiv støtte til høyhastighetsbaner og til vårt arbeid for en snarlig realisering. Norsk Bane AS arbeider med bl.a. utredninger, analyser, avisinnlegg, møter og en løpende dialog med et bredt kontaktnett. Dette arbeidet må finansieres. I tillegg vil en bred mobilisering ha stor betydning.

Gjennom LYNTOGETS VENNER vil du bidra til en bred mobilisering for høyhastighetsbaner i et flerbrukskonsept. Samtidig vil du støtte vårt arbeid med en årlig kontingent på 200 kr for voksne, 100 kr for ungdom/studenter og 1.000 kr for bedrifter/organisasjoner. Du vil da bl.a. motta jevnlig informasjon og oppdateringer om arbeidet fra oss.

For noe mer informasjon om lyntog, Deutsche Bahns utredning og noen av forskjellene i forhold til Jernbaneverkets høyhastighetsutredning har vi laget et kortfattet notat på halvannen side som du kan laste ned her. I tillegg finner du mye annet stoff på nettsidene våre.

FjesbokLogo.gif

Følg oss også gjerne på facebook!