Gi en gave

LYNTOGETS VENNER er tenkt som en enkel og ubyråkratisk måte for deg å gi uttrykk for din støtte til vårt arbeid for lyntog, uten noe stort organisasjonsmessig apparat med lokalforeninger, årsmøter, styre m.m.

DU KAN SETTE INN DITT BIDRAG PÅ KONTO NR. 2711.13.65933 OG MERKE INNBETALINGA DI MED DIN EPOST-ADRESSE OG DITT NAVN.
DU KAN OGSÅ BRUKE VIPPS TIL "LYNTOGETS VENNER", NR. 141172.

Kontingenten er kr 100 for ungdom/studenter, kr 200 for voksne og kr 1000 for bedrifter og organisasjoner.

Alternativt kan du fylle ut skjemaet nedenfor og følge instruksjonene (gjelder bare for nye Lyntogvenner). Da blir det enklere for oss å registrere deg som Lyntogvenn. Felt med stjerne (*) er obligatoriske, de andre er valgfrie. (Dine personlige opplysninger som adresse og epost-adresse vil selvsagt ikke bli sendt videre til noen.)

Når du blir med i LYNTOGETS VENNER, vil du bidra til mobilisering for høyhastighetsbaner i et flerbrukskonsept. Samtidig vil du slik også støtte vårt arbeid gjennom et årlig beløp – og har da allerede bidratt til arbeidet på to viktige måter. Slik mobilisering og finansiering er helt avgjørende for vår videre innsats. Du vil også motta jevnlige oppdateringer om saken og arbeidet fra oss, som du gjerne må bruke til å spre kunnskap og informasjon videre. Vi stiller også gjerne opp på lokale informasjonsmøter.

Gruppe