Siste "Aktuelt"

14.11.2023  Faglig vurdering av KVU Nord-Norgebanen

Et løft for heile landet

Norsk Bane AS arbeider for et moderne, landsdekkende jernbanenett for raske person- og godstog. For rundt 2:30 timers togreisetid fra Oslo til de største byene i Sør-Norge og til Stockholm. For tre timer til København og vel seks til Tromsø. For raske, hyppige og rimelige avganger fra over 100 stasjoner. For en ny regularitet, kapasitet og kvalitet for godsfrakt. Alt dette har vi konkrete planer for.

For klima, miljø, næring og bosetting

Store kutt i utslippa av klimagasser. Mindre støy, mikroplast og svevestøv, og færre alvorlige trafikkulykker. Redusert behov for energi og ny kraftproduksjon. Færre kapasitetsutvidelser av veger og flyplasser. Mindre press på storbyer og mindre nedbygging av matjord. Mer aktivitet også utenfor "sentrale" strøk. Ja, vi kan nevne mye annet også.

Et solid grunnlag

Norge har mer enn nok trafikk for et landsdekkende banenett. Det er stor trafikk på lange distanser, også i internasjonal sammenligning. Nordmenn flyr 10 ganger oftere innenriks enn folk i Europa ellers, og turer på over 30 km én veg utgjør over 60 % av all personbiltrafikk. Det gir grunnlag for flere hundre fjerntogs-avganger hver dag. Lignende gjelder ved godsfrakt.

Les mer