Vi finner dessverre mange faglige svakheter og mangler ved konseptvalgutredningen. Det gjelder både traseundersøkelsene, trafikkprognosene for person- og godstrafikk, kostnadstallene,  beregningene av klimagassutslipp og den samfunnsøkonomiske analysen. Sammendraget på fire sider gir en kjapp oversikt over de viktigste punktene. 

Last ned "Faglig vurdering av KVU Nord-Norgebanen" (2,5 MB)

Se også oppslaget i Nordlys med noen kommentarer fra politisk hold.