Last ned kartet ovanfor med høgare oppløysing


Dette vedtok Rogaland Senterparti på årsmøtet 15.02.2020:

Bygg by og land med tog 

 
Flystrekningene Oslo - Bergen og Oslo - Trondheim er blant de 10 mest trafikkerte flystrekningene i Europa, begge med over 2 million flyreisende per år. Oslo -Haugesund/Stavanger samlet er på samme nivå. Mellom Øst- og Vest-Norge går det daglig rundt 76 fly i hver retning. Nordmenn flyr gjennomsnittlig 10 ganger mer innenriks enn den jevne europeer. Dette forsterker også sentraliseringen av Norge, siden fly ikke kan stoppe underveis, men flyr over de mellomliggende kommunene. Ved overført flytrafikk til moderne høyhastighetsbaner i flerbrukskonsept, med mange stasjoner underveis, kan vi bygge både by og land og sikre mobilitet i arbeidslivet på en miljø- og distriktsvennlig måte langt inn i fremtiden. Slike dobbeltsporede baner kan også gi et konkurransedyktig tilbud for godstrafikk på bane. 

Senterpartiet i Rogaland mener at en ny regjering utgått av Senterpartiet i 2021 må forplikte seg til å utrede høyhastighetstog for gods- og persontrafikk. Det må utredes tog som har mange stopp underveis og reisetid under 2,5 time mellom de store byene i Sør-Norge. Målet må være å starte bygging av et nasjonalt nett innen 2030. 
 
 

Dette vedtok Rogaland SV på årsmøtet 15. og 16.02.2020:

Rogaland SV vil ha lyntog over Haukeli!

 
Nordmenn flyr ti ganger mer enn den jevne europeer, og reiser nest mest med bil. Om vi skal redusere de samlede utslippene knyttet til reising så må lyntog mellom Vest- og Østlandet bygges ut.
 
Lyntog er både et viktig klima- og miljøtiltak, men det vil samtidig være et solid løft av samferdselstilbudet i distriktene. Lyntog vil bruke to timer og 25 minutter fra Stavanger til Oslo, og reise innom Haugesund, Sauda og koble Bergen, Oslo og Stavanger tettere sammen.
 
Hvis vi skal møte økende utslipp og nedbygging av distriktene, trengs en storstilt utbygging av lyntog. Det er mye å tjene på at lyntog over Haukeli bygges først.
 
Rogaland SV vil arbeide for at lyntog over Haukeli løftes inn i Nasjonal Transportplan (NTP), både gjennom lokale og regionale høringsinnspill, og på Stortinget. Vi vil arbeide for at lyntog omtales i kommunale og fylkeskommunale planstrategier og kommune- og regionalplaner. Lyntog over Haukeli vil også være et viktig krav til et rødgrønt flertall etter stortingsvalget i 2021.
 
 
 
Dette vedtok Rogaland AP på årsmøte 08.03.2020: 
 

Satsing på jernbane

 
Rogaland Arbeiderparti vil [...] ha en større satsing på jernbane det kommende tiåret, og særlig prioritere midler til: [...]
 
- Videre utredning av en høyhastighetsbane for person- og godstrafikk mellom Stavanger og Oslo.